ALLE SKOLENS ELEVER HAR iPad SOM ARBEJDSREDSKAB - OG ARBEJDER MED MEEBOOK

Udvikling

Birkerød Skole er tegnet og indrettet efter de sdste nye indretningsprincip-
per og tilpasset moderne undervis-
ningstænkning. Skolen er indrettet i overensstemmelse med Rudersdals skolesyn.

Mål

Elever, der er så faglige dygtige, som hver enkelt af dem overhovedet er i stand til at blive, og som er livsduelige, sociale, inkluderende, harmoniske og demokratiske.