Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen har et selvstændigt ansvar for skolen inden for de rammer, folkeskoleloven og den kommunale styrelseslov tilsiger.

Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed, fastsætter principper for skolens virksomhed, godkender skolens målsætningsarbejde og udviklingsplan, herunder Virksomhedsplanen, skolens budget og økonomi, fordeling af de tildelte ressourcer, undervisningsmidler, kan udarbejde forslag om læseplaner og forsøgs- og udviklingsarbejder, deltager i ansættelse af personalet, udtaler sig til kommunalbestyrelsen om alle forhold vedr. skolen og besvarer spørgsmål fra kommunalbestyrelsen vedr. skolen.

Birkerød Skoles bestyrelse går aktivt ind i skolens arbejde og støtter op omkring forældresamarbejdet og skolens udvikling generelt. Bestyrelsen har taget initiativ til og udarbejdet trivselspolitik, alkoholpolitik samt trafikpolitik.

Derudover har bestyrelsen udarbejdet flere pjecer, bl.a. trafikpjece og kontaktforældrepjece, og afholder jævnligt møder med kontaktforældrene.

SKOLEN FREMELSKER OG UDFORDRER ELEVERNES INTELLEKTUELLE OG KREATIVE EVNER

Skolebestyrelse


 

Mål